Teknoloji ve Ahlak

Hasan Değirmenci

28-05-2018 16:58


Teknoloji ve Ahlak


Ahlak, Rabb (Terbiyeci) tarafından insan için verilmiş değerlerden en üstünü ve önemlisidir. İnsanı diğer canlılardan ayırır ve bir sorumluluğu ifade eder, ona sorumluluk yükler. Ahlak, insana fıtraten yaradılıştan verilmiştir ancak onu geliştirmek ve sürdürmek insanın iradesine bırakılmıştır.
Ahlak süreklilik ve devamlılık isteyen yaşam boyu her durumda insanda olması gereken, “Ben bir sefer ahlaklı davrandım,” deyipte vazgeçebileceğimiz bir olgu değildir.
Ahlak elbise gibidir, temiz tutacak kirletmeyeceksin, titiz davranıp yıpratmayacak, üzerine titreyeceksin.
Ahlak, libastır, tesettürdür, bedenin ve ruhun çıplaklığını örten bir örtüdür. Emaneti olmaz, emanet verilmez. Kullanılan bir eşya gibi atılmaz, kullandıkça eskimez, değer kazanır.
Ahlak; karakterli olmak, istikamet üzere durmak, her türlü ortamda ve şartta dik duruş sergilemek, uygulamaktır.
Ahlak; bir bütündür, ayrıştırılamaz, parçalara bölünemez, ayrı ayrı kullanılamaz aynı durum karşısında farklı farklı düşünülemez.
Ahlakın çeşitleri vardır, şöyle ki;
Devlet Ahlakı; Toplumu bir bütün olarak görecek, ideolojik davranmayacak, herkese eşit mesafede duracaksın.
Güç Ahlakı; Güce sahip olduğun zaman ezmeyecek, zulüm etmeyeceksin.
İktidar Ahlakı; İktidarı ele geçirdiğinde adil olacaksın, adaletli davranacaksın
Ticaret Ahlakı; Ticareti doğru yapacak, hile, yalan, yemin karıştırmayacak, kimseyi kandırmayacaksın.
İşçi Ahlakı; İşine kendi işinmiş gibi sahip çıkacaksın, kaytarmayacak, boş vermeyecek ve işin hakkını vereceksin.
İşveren Ahlakı; İşçinin alınteri kurumadan emeğinin karşılığını verecek, çalışanın hakkını koruyacak, onu ezip küçük görmeyeceksin.
Ebeveyn Ahlakı; Çocukların arasında fark gözetmeyecek, onların iradelerine saygı göstereceksin.
Çocuk Ahlakı; Anne Babayı sevecek sayacaksın, onlar yanında ihtiyarlayınca üf bile demeyeceksin.
Din Ahlakı; Dini insanın iradesini yok ederek köleleştiren ve dini duygularını sömüren bir araç olarak kullanmayacaksın.
İhtilaf Ahlakı; İhtilafı bir renk, bir çeşitlilik olarak görecek, ona rahmet olarak bakacaksın.
Dijital Ahlak; Teknolojiyi kullanarak başkasına zarar vermeyecek, teknolojinin zafiyetlerini kötüye kullanarak kişileri küçük düşürmeyecek, sanal dünyada iletişim yaparken doğru davranışa teşvik edecek ve uyaracaksın.
Ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren bizi sarıp sarmalayan yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan sanal alem. Kim ki bir aleti kullanıyor ve onunla kendine bir üstünlük bir güç merkezi oluşturuyorsa onun ahlakını öğrenmek ve hayatına taşımak zorundadır. İşte sanal alem de böyledir, ben teknolojiyi kullanırım gerisine karışmam demek yanlış ve gayri İslami bir tarzdır. Ahlak çift yönlüdür hem kişiyi hem de karşısındaki insanı etkiler ve iz bırakır. Her gayri ahlaki davranış hem kişinin kendisini hem de karşı tarafa zararı vardır. ‘Ben yaptım, ben ettim, kimse bilmez,’ tavrı doğru değildir. Bize düşen hayatımızın her anında yaşantımızın her alanında ahlaklı olmak, ahlaklı davranmak ve ahlaki bir duruş sergilemektir. Allah’ın muradı, Peygamberin sünneti budur.
“Çünkü sen muhteşem bir ahlaka sahipsin.” (Kalem-4)


Hasan Değirmenci

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM