Medeniyet ve Temizlik(Tayyibat)

Yasin Aydoğan

14-07-2017 13:11


İslam evvel emirde temizlik-tayyibat din’idir.

Bu temizlik, hayatın tüm yönlerine şamil bir temizliktir.

Zaten iman temizliktir.

Şirk ise pislik. (Tevbe 28 müşrikleri böyle tesmiye eder.)

Şirkin kurduğu dünya, pisliklerin bol olduğu bir dünyadır.

Kur’an, temizlikten tayyib, tayyibat, tuba kavramları ile bahsetmiştir.

Bu manada Tayyib ; iyi, temiz, güzel, hayırlı, mutluluk veren her şeyi ifade eden bir kavramdır.

İslam’ın kuracağı dünya, tayyibat-temizlik dünyasıdır.

Onun için (aşağıda sunacağımız) hayatın tüm boyutlarının temiz-tayyib olmasına dair harika terkiblerle meseleyi ifade buyurur Rabbimiz.

Medeniyet perspektifi açısından iddiamız büyüktür. İslam, en büyük iddiadır. Bizim pratize edemeyişimiz, yaşama hususundaki yetersizliğimiz, bu hakikati ortadan kaldırmaz. Somut örneği olarak Hz. Peygamber(a.s) bu müstakbel medeniyetin miladi 610-622 arası temellerini atmış ve 622-632 arası muazzam bir medeniyet-medine tesis etmiştir. Aday olanlar için, bu bir prototip olarak alınmayı bekliyor.

Tayyib-tayyibat ile ilgili Kur’an’i terkiblere geçelim.

1.Beldet-un Tayyibe. Temiz, iyi, hayırlı din’in egemen, mer’i olduğu Şehir, Medine.(Sebe 15)

2.Zurriyyet-un Tayyibe, temiz iyi, hayırlı Nesil, Soy (Al-i İmran 38)

3.Rih-un Tayyibe. Temiz, iyi, Hava. (Yunus 22)

4.Kelimet-un Tayyibe. Temiz, güzel, iyi, hayırlı Söz, Kelam, İletişim, Diyalog.(İbrahim 24)

5.Şecerat-un Tayyibe. Temiz, iyi, güzel, hayırlı Gıdalar, Yiyecekler.(İbrahim 24)

6.Hayat-un Tayyibe. Temiz, iyi, güzel Toplum, Hayat, Yaşam.(Nahl 97)

7.Tahiyyet-un Tayyibe. iyi, güzel, hayırlı, selamın hakim olduğu, sağlıklı, güvenli İlişki-İletişim, Münasebet.(Nur 61)

8.Helal-un Tayyibe. Temiz, iyi, sağlıklı Rızık, kazanç.(Bakara 168)

9.Mesakinu Tayyibe. Temiz, güzel, iyi Evler, Meskenler, Binalar.(Saf 12)

Hulasa Rabb-ul Alemin’in önerdiği ilkeler muvacehesinde şunu çıkarabiliriz.

İLKESİ, ÜLKÜSÜ VAHY OLAN BİR TOPLUMUN ÜLKESİNDE TEVHİD EGEMEN OLUR.

O ülkede siyaset, ekonomi, idare, hayat, rızık, sokak, cadde, hava, nesil, toplum, şehir, ev, bina, yaşantı, iletişim, pir-u pak, tayyib olur. Orada selamın egemen olduğu, asayişin berkemal, güvenliğin her yere sindiği bir hayat mekan tutar.

Vahy’in belirleyici olmadığı, referans alınmadığı toplumlara bakın, siyasetin, ekonominin, idarenin, kentin, şehrin, yerleşkelerin, beldelerin durumuna, havaya, topluma, iletişime, yiyeceklere, evlere, binalara, sokaklara, caddelere bakın alenen görürsünüz kirlenmişliği, tükenmişliği, kaosu, anarşiyi, sağlıksız, sıhhatsiz gidişatı..

Son nefesimize kadar islahı esas alan bir kimlikle köklü bir değişim- dönüşüm için dua ile yola devam en mühim vazife olarak bizi bekliyor..

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM