İslam insan hedefli Allah merkezlidir

Ejder Aşit

13-07-2017 12:00


Allah doğru sözün ve doğruların sahibidir. Yanlışlar bize aittir. İyilik ondan kötülük nefsimizdendir. Dinin sahibi de din gününün sahibi de O’dur. Kitap/lar -rehberlik kaynağı- Nebi/ler vasıtasıyla gelmiş ama sahibi yine O’dur. İnsanlık nasibince kitaptan faydalanır. Şayet herkes aynı oranda anlasaydı alim-cahil farkı kalmazdı.

 

Dinde birinin çok bilmesi ona toplumsal statü sağlamaz. Avam olması da dışlanmasını gerektirmez. İman’daki ihlas, öğrenmedeki çaba, Kur’an ışığında hayatın tanzimi esastır. Zira bütün sahabiler âlim ve fakih değillerdi. Fakih olanlarında üstünlükleri yoktu. Bilgiye saygı duyalım lakin bilgimiz kibrin açık kapısı olmasın.

 

Süleymaniye vakfının ‘tekelci, merkezci ve yegâne doğrunun sahibi biziz ve bizim çalışmalarımızdır’ minvalindeki paylaşımlarını takip ediyor, İslami eleştiri ve hikmetten yoksun yazılar olarak değerlendiriyorum.

 

Her ne kadar ‘medya üzerinden tartışmayalım’ diyorsak da sözlere kulak asılmıyor. Öyleyse vakfın başarılı gördüğüm ‘bazı’ çalışmalarının yanında tenkitteki saldırganlık, eleştirideki alay, itirazlardaki tahammülsüzlük ve dinlememezlik ıslaha muhtaç eksik olarak görüyorum. Ayrıca Medyadaki trollerinin hadsiz, dost düşman demeden yaptığı paylaşımlar da arızalı. Tetikçi, çokbilmişlikten geçilmiyor. Bu hesaplarla ilgili ‘Alakaları yoksa’ ibaresini eklemiyorum çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Günümüzdeki ‘Mealci Selefiliği’ oynuyorlar.

 

Kur’an-ı anlama çabalarında müslümanlar ferdi olarak çalışmalar yaptıkları gibi grup halinde de çalışmalar yapmışlardır. Sonucunda metotla alakalı çeşitli usuller yazılmıştır ki, hala yazılmaya devam ediliyor. Hepsinin amacı kitabı nasıl anlayabilir ve anlatabiliriz sorusuna cevap bulmaktır. Dolayısıyla metotla alakalı eleştiri yapmak yersizdir.

 

Kavram karmaşasıyla bulanmış zihinlere Kuranla abdest aldırmak varken, Müslümanların Suriye’de namusları payimal edilip çocuklarımız yetim ve öksüz bırakılırken, Arakan’ da dram yaşanırken, Uygur kardeşlerimiz Çin mezalimi altında inlerken, dört bir tarafta ‘islam adına cinayetler’ işlenirken Kur’an-ı anlamaya yönelik çalışmalara senin tarzın doğru değil deyip kendi yoluna davet etmek doğru olmasa gerek.

 

Kur'an ile inşa olmamış müslümanlar şuan ümmet için tam baş belası. Bilgili görünen cahilleri güruhu geziyor kıtalar. Kuran ayetlerini zikrettiğinde öfkelenen, kalıbı dindar içi boş, ruhsuz, fikirlerini din’leştirip kültleşmiş, resul deyince şeyhleri gibi birisini anlayan, kitaba yükledikleri kutsallıkta hayatın dışına iten, ticaretinde kapitalist, düşüncesinde liberal, fıkhı ibahe, camisini kilise gören, namazını şekle indirmiş, cuması heba olan, orucu takvasız, zekatı faizli, şehadeti kalbine inmeyen müslümanlara dini anlatmak varken kelami tartışmalara gerek var mı? Garabetin kralı aha…

 

Kitabın ayetleri inzal döneminde bireysel ve toplumsal kusurları deşifre ediyordu. İnançlarındaki kirlilik, halk katmanları arasındaki kast, Diri diri gömülen kız çocukları, asabiyet kavgaları, gasp, yalan, talan, hırsızlıkları açığa vuruluyor, Bir de dindar geçiniyorlardı. Öyle değil mi? Müslümanlar bugün bundan farklı mı? 

 

‘’ Dini yalanlayanı gördün mü? yetimi itip kakıyor, miskini doyurmuyor, (üstelik namaz kılıyor) vay o namaz kılanların haline, onlar namazlarını da ciddiye almazlar, gösteriş yaparlar, en ufak yardımı esirgerler. (Maun-1/7)’’

 

Hedefimiz toplumsal ıslah olmalıdır. Ümmetin derdini çözecek günümüz sorunlarına eğinilmelidir. Medya önemli araç sayılabilir fakat medya ahlakına riayet edilmelidir. Samimi olabiliriz ama samimiyetimiz bizi her türlü yola sevk etmemelidir.

 

Her insanın güzel yanları yanında benimsemediğimiz yanları da olabilir. Mükemmeliyet Allah’ındır. İnsan mükemmel olamaz. Dolayısıyla eleştirilerimizi yapıcı kılmalıyız. Eleştirirken de müslümanların ne derdine cevap olacak sorusunu sormayı ihmal etmemeliyiz. Merkeziyetçilik kanser gibi hastalıktır, dikkat etmeliyiz. Zira islam insan hedefli, Allah merkezlidir. Dolayısıyla hedefimiz tebliğdir. Kişileri hedefe koymayı bırakalım. 

 

Merkeziyetçilik hastalıktır.

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM