IŞIĞIN İNSANI OLMAK

Yasin Aydoğan

04-05-2018 19:03


IŞIĞIN İNSANI OLMAK

Yalnız göz görmek için yeterli değil, göz ışığa muhtaç.

Işıksız insan, ufuksuz insandır,

Işıksız insan, imkânı olmayan insandır.

Karanlık da fonksiyonları işler bir göz, görmez-görmüyor, göremiyor.

Sadece gören bir göze sahip olmak işi çözmüyor, ışık şart.

Üç boyutlu bir gerçeklikten (görüş) bahsediyoruz.

Bir, gören fonksiyonel bir göz,

İkincisi ışık,

Üçüncüsü nesne-obje.

Hepsi bir araya gelince ru’yet-görüş mümkün oluyor.

Karanlık bir yerde, nesne-objenin ve gören bir gözün olması anlam ifade etmiyor.

Görme fiilinin vukuu için bir ışık yakmak şart oluyor.

Işık latif bir gerçekliktir.

El Latif olan Rabbimizin yarattığı muazzam-muhteşem bir gerçeklik.

Münir Kitabımız Kur’an, karanlıklardan (zulumat) aydınlığa (ışık-nur) çık-ar-maktan bahseder. (Bakara 257)

“Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.”(Tevbe 32)

Münir, iki yönlü anlamı ihtiva eden bir kelime-isim, hem kendisi aydınlık-ışık, hem de dışı-dışarıyı başka şeyleri aydınlatan, ışıtan manasına geliyor.

Bu manada Kur’an-Vahy nurdur(ışık-aydınlık).

İçeriği tamdır, içerik açısından tüm zenginliklerle müzeyyendir.

Tüm hayatı şekillendirmek için vardır.

Kur’an’da Işık ve karanlık metaforu üzerinden insana verilen harika dersler var. Nur-Işık-aydınlık, hakkın-hakikatin-sabit doğruların has-özet bir sembolik ifadesi, zulumat-karanlık ise batılın, manasızlığın, yanlışın sembolik ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm Peygamberler de ellerinde meş’ale taşıyan, ufuklara doğru yol alan, yolun risklerini gösteren münevver rehberlerdir, bu nurun taşıyıcıları-ışık önderleridir.

Işık-aydınlık (fizik açıdan) ilahi bir lütuf-ikramdır. Hayatı kolaylaştıran, yaşamayı mümkün kılan, hareket kabiliyetini destekleyen, alan açan, gösteren, görmeyi sağlayan, latif bir hak gerçekliktir.

Bir Kızılderili atasözünde der ki ; “Işığı önüne al yürü gölgen arkandan ister gelsin ister gelmesin.”

Nur ve zulumat kavramlarını hayatın sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, eğitsel, ailevi, hukuki, sanatsal, tüm alanlarına teşmil edebiliriz.

Işığın insanı olmak çok şey ifade ediyor.

Işıtan, aydınlatan, ışık saçan, görülmesini kolaylaştıran biri olmak-olabilmek.

Yed-i Beyza (ışık saçan el) gibi ışıtacak, parlatacak, aydınlatacak ellere muhtaç insanlık. Kendisini zifiri karanlıktan kurtaracak hakikat erlerine muhtaç.

Aydınlıkta insan emindir, güvendedir, bu manada iman aydınlığı-ışığı bulmak, karanlıklardan (inkar-küfür) kurtulmaktır.

Çünkü iman emniyettir, güvendir.

Küfür zillet, karmaşa ve zulmettir.

Karanlık ortamda her türlü risk vardır, tehlike yanı başımızdadır, önünü göremeyenin yol alması-bulması muhaldir.

Beni Adem’in, Vahy’den bağımsız ortaya koyduğu tüm yaşam biçimleri, ideolojiler, hayat tarzları Kitab-ı Kerim’in zulumat kavramı ile tesmiye ettiği alana giriyorlar. İçi kararmış, kara yüzlü, kara kalpli, kara vicdanlı, karanlık dehlizlerde-kulislerde insanlığı daha da köleleştirmek uğruna planlar kuran, tuzaklar hazırlayan adamlar bize nasıl yol gösterecek, yön verecekler? Bir badireden başka bir badireye, bir uçurumdan başka bir uçuruma sürüklüyorlar insanlığı.

Hiçbir zaman saadete vesile olamadılar-olamayacaklar.

Tevhid ışıktır, aydınlıktır.

Tevhidin ahkamı da aynı.

Bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal, ahlaki, ailevi, eğitsel, hukuki, idari tüm alanlarda ışık saçan hükümleri muhtevidir.

“Allah, rızası peşinde koşanları, bu kitap sayesinde selamet yollarına erdirir, onları, kendi izni ile, karanlıklardan aydınlığa çıkarır, doğru yola iletir.” (Maide 16)

Rahim Rabbimiz garanti ediyor, ışıklı yola, aydınlık yola girenler, aydınlıkta yürüyenler, aydınlıktan, ışıktan istifade edenler, ışığı nimet bilenler menzile varacaklardır. Menzil onlar için selamet, saadet, mutluluk olacaktır.

Yolu aydınlık olanın, kendisini nur ile münevver kılanın menzili de aydınlık-ışık olacaktır.

En Nur olana, ışığı var edene, hamd-u senalar.

Işığı taşıyan, aydınlıkta yaşayan, aydınlığa çağıran Enbiyaya, salat-u selamlar.

Işığa, aydınlığa tabi, münevver kullara selamlar ve dualar...

Yasin AYDOĞAN

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM