İnsanın Yaratılış Nedeni

Nasuhi Günay

10-11-2017 11:04


Yüce Allah(cc) insanı niçin yarattı ? Bu soruyu soran Rabbimiz sorunun cevabını yine Yüce Zatı veriyor. ‘’Nebtelihi’’ Onu imtihan edeceğiz. Peki bu imtihan hangi amaçla ve neden yapılacak. Bu soruya da yine Rabbimiz ‘’Ben görünür-görünmez, bilinir-bilinmez, tüm iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ Zariyat(51)56 buyurarak cevap vermektedir.

Anlaşılan insan, bilmenin uğruna yaratılmış ve imtihan da Onun bilmeyeceği, aklını kullanıp Allah’a iman etmeyeceğini belirlemek için yapılmaktadır. Zira insan, kendini yaratan Allah(cc)’ı tanıyıp tanımamakta, O(cc)’na ibadet etmemekte tamamen özgürdür. Özgürlüğün olmadığı bir yerde akıl nimeti, irade işe yaramaz, sorumluluk olmaz ve imtihandan bahsedilemez. Onun içindir ki, vahiyin muhatabı iradeli özgür varlıklardır. En önemli konusu da akıl, irade ve özgürlüktür.

‘’İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi ?’’ ‘’Doğrusu biz, insanı imtihan etmek için, döllenmiş yumurtadan yarattık ve onu işiten ve gören bir varlık yaptık.’’ İnsan(76)1-2

Kainatın yaratılış ve oluşum sürecinde insan yoktu. Kainat ve kainat içinde her varlık kendisinde yaşayacak olan, yaratılacak olan, konuk olacak olan, yaratılanların en güzeli, en mükerremi olan insanın gelişi için hazırlanıyordu.

Anlaşılan şu ki : insan yaratılmadan önce onun için yaşayabileceği bir yaşam ortamı hazırlandı. Yine anlıyoruz ki, insan bu hazırlık sürecinde yaratılanların en son halkasını temsil etmektedir. Vahiyde Rabbimizin bize işaret buyurduğu gibi  ‘’henüz insanın anılan bir şey olmadığı uzun bir süre’’nin, hazırlık sürecinin geçmiş olmasıdır.

Kainatın yaratılışında henüz insan bir varlık olarak yoktu, insanın anılması bu süreçte söz konusu bile değildi.  İşte uzun süre kainatın oluşumu söz konusu insan içindi. İnsan bir süre burada konuk olacak, yaşam sürecek, ikinci bir hayat için hazırlıkta bulunacak, Ahiret için imtihan edilecektir.

İşte Müslüman olmak, iman etmek, insanın misafir olarak bulunduğu dünya hayatında, yaratılış amacına uygun hareket etmesinin adıdır.

Müslüman olmak, anılmaya değer olmaktır. Müslüman olmak insan olmanın, Allah(cc)a kul olmanın, O(cc)’nun tarafından hesaba çekilmenin adıdır.

Rabbim bizlere Müslüman olmayı, Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi lütfetsin.

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM