İnsani gelişim için

Sevtap Mendi

08-10-2017 14:01


Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi o tolumun bireylerinin gelişimine bağlıdır.

 

Bireysel gelişim, bireyin düşünce gelişimiyle paraleldir.

 

Bireyin düşünce gelişimi ise önce düşünmeyi öğrenmekle başlar.

 

Düşünebilmek farklılıkları görebilmek ile mümkündür.

 

Farklılıkları akıl ve vicdan süzgecine tabi tutarak adilce okuyabilmek, akleden kalbin okumasıdır.

 

Kuranın ‘’oku’’ buyruğunun tam da karşılığı böyle bir okumadır.

 

Kalıplaşmış, donuklaşmış, ezberlenmiş atalar dinine karşı düşünmeye, sorgulamaya, akletmeye çağıran bir okuma…

 

Kuranda her bilgi sahibi övülmez.

 

Kuranda ilim sahibi alimler övülür, peygamber varisleri de övülen alimlerdir.

 

Sadece bilgi sahibi olmak malumat sahibi olmaktır.

 

Malumat sahibi mukallit insan bildiğinin fanatiği olur.

 

Diğerine tahammülsüzlük, ötekileştirme, hoşgörüsüzlük bu tekdüze fanatik zihnin yapısından kaynaklanır.

 

Alim ise sadece bilgi değil ilim sahibi de olandır.

 

Alim bilgiyi öğrenmekle kalmaz, doğru ile yanlış bilgiyi muhakeme eder.

 

Bilinenleri muhakeme ederek doğruyu bulabilmek hikmetli olmaktır.

 

Alim hikmet ile öğrendiği doğru bilgiyi aynı zamanda üretebilen insandır.

 

Bilgi üretimi olmadan insanın gelişim seyri gerçekleşmez.

 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar pozitif bilim alanında üretim gerçekleştirebilen

 

medeniyetler üretimleri doğrultusunda gelişebilmiş ve dünyaya hükmedebilmişlerdir. Fakat ürettikleri bilginin insani ve vicdani boyutu kısır kaldığından zulme meyletmişlerdir.

 

Oysa insanın değeri maddi ve manevi her alandaki bilgiye yönelik tekamül seyrinde alabildiği yol kadardır.

 

Meleklerin Adem’e (insanoğluna) secdesi, iblisin şeytanlaşma süreci Allah’ın insanın düşünme kabiliyetine ve bilgi üretimine verdiği bu değer nedeniyledir.

 

‘’Ve ademe tüm isimleri öğretti, bunun ardından onları meleklere takdim etti ve dediki: hadi eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız şunların isimlerini bana haber verin.

 

(Melekler) cevapladılar: Sen tek otoritesin, bizim Senin öğrettiğinden başka bir ilmimiz olamaz;

 

yalnızca Sensin her şeyi tam bilen, her hükmünde tam isabet kaydeden.

 

(Allah) buyurdu: ey Adem! Şunların isimlerini onlara bildir. Onların isimlerini (meleklere) bildirince de;

 

size dememiş miydim Ben bilirim göklerin ve yerin sırrını; gizlediklerinizin ve açıkladıklarınızın tümünü de ben bilirim diye?

 

İşte o zaman meleklere demişti ki, Ademoğlu için emre amade olun! İblis hariç, hepsi emre amade olmuştular. O ise büyüklük tasladı ve nankörlerden oldu.

 

İnsan neden gelişemez?

 

İnsan, akıl teri dökmeden, emek sarfetmeden, üretmeden taklitçiliği ve tembelliği tercih ettiği için gelişemez.

 

İnsan, merkezi, otoriter, tek tip yapıların, statükocu konforizmin, çıkarının, egosunun esiri olduğu için gelişemez.

 

İnsan, yanlış ezberlerini bozamadığı için, özgürce düşünemediği için gelişemez.

 

İnsan, tıpkı iblis gibi benim bildiğim doğru, ben haklıyım, ben üstünüm der ve gelişemez, insanileşemez…

Diğer Yazıları

  Çok Okunanlar

  Anket

Üçüncü İntifada Başlar Mı?

EVET
HAYIR
KARARSIZIM