Aklımız Yahudi Gibi İşlerken Kalbimiz Kudüs Gibi Nasıl Atar!

Hilal Haber yazarı Ramazan Yaman bugünkü yazısında 'İddia ediyorum! Yahudilerin bir avuç insan topluluğuyla gelip bizleri esir alması, islam coğrafyasının tam bağrını yurt edinmesi ve bizleri etkisiz hale getirmesi, Kudüsümüzü istila edip, kalbimizi kanatması; kanatacak kadar cüretkar olmasının sebebi, bizim Yahudileşmemizdendir!' dedi.

07-12-2017


Bölük pörçük olalım önce! Sonra Yahudilerin itikadının bir çoğunu imanımızın “Kudüsü” yapalım. Yani tam merkezine oturtalım. Mehdi ise mehdi, Mesih ise Mesih, Allah’a yeryüzünde şubeler açmak ise şube açmak, yeryüzüne Allah’ın gölgeleri, vekilleri, ortakları tayin etmekse etmek! İlk yaradılıştan başlayarak, Yahudi ilahiyatının tezlerini inancımızın baş köşesine oturtmak!.. Allah’ı kendi tanıttığı gibi değilde, Yahudilerin yaptığı gibi tanımlamaya kalkmak! Allah’ın elçisi Hz. Peygamberi yine Yahudilerin yaptığı gibi yeryüzünden kovmak!... ve kovarken de uluhiyetten pay vermek!... 
 
İddia ediyorum! Yahudilerin bir avuç insan topluluğuyla gelip bizleri esir alması, islam coğrafyasının tam bağrını yurt edinmesi ve bizleri etkisiz hale getirmesi, Kudüsümüzü istila edip, kalbimizi kanatması; kanatacak kadar cüretkar olmasının sebebi, bizim Yahudileşmemizdendir! 
 
Biz, Yahudilerin yaptığı gibi uzak Allah tasavvuruna sürüklendik! 
 
Biz, Yahudilerin dediği gibi, “ Ey Musa! Rabbinle siz gidin ve Firavunla savaşın!” dedik.
 
Biz, Yahudilerin yaptığı gibi, Allah’ın bizi Müslümanlar olarak tanımlamasını beğenmedik! 
 
Biz, Yahudilerin yaptığı gibi, bıldırcını beğenmeyip sarımsak soğan istedik! “Buğday” kaygısına düştük!
 
Biz, Yahudilerin yaptığı gibi kendimize afili, janjanlı isimler bulduk! Kimimiz Araplığımızdan, kimimiz Türklüğümüzden, kimimizde Persliğimizden dolayı kendimizi seçkin saydık! Seçkin olduğumuza olan imanımız Allah’a olan imanımızdan büyüktü; ki, bizler islam kardeşliği aidiyetimize olan saldırıları, ırkımıza olan, mezhebimize olan, cemaatimize olan saldırılar kadar önemsemedik!
 
Krallıklar kurup “islam devleti” dedik. 
 
Yayılmacı tıynetimize islamı yakıt eyleyip, ırkımızın üstünlüğüne yama yaptık! O yüzden “kutsal ve kayıp” imamlarımız oldu! Ruhbanlarımız, içine islamdan çalarak kattıkları sözler üzerinden asabiyetimizi kaşıyan nutuklar attığında biz “Allah rızası” için gaza gelip kardeşlerimizi katlettik!
 
Başımızdaki sarığı iki dolam daha fazla dolayınca, sakalımızı iki makaslık daha fazla uzatınca, peygamberin dünyada bıraktığı iddia edilen nesneleri öpünce “sünnet ehli” olacağımıza yürekten iman ettik! 
 
Ağız dolusu galiz küfürler ettiğimizde İsrailoğullarına, peyda ettiğimiz özel günlerde tesbih taşlarını yuvarlama işlemini beşe ona katladığımızda, bağrımızdaki Yahudi hançerinin defolacağını,  Kudüsümüzün özgür kalacağını zannettik! 
 
… ve işte! Kudüsümüzü Yahudinin başkenti ilan etti diğer Yahudi tıynetli adamlar! 
 
Bari bundan sonra göstereceğimiz tepki Yahudiler gibi değil, müslümanca olsun! 
 
Mezhepçiliği, peygamberciliği, sahabeciliği, dinciliği, “Allahçılığı” bırakıp Allah’ın emrettiği gibi davranalım! 
 
Irkımızın seçkinliğini, mezhebimizin üstünlüğünü, cemaatimizin necatlığını, fırkamızın naciyeliğini, liderimizin hamasetini bir kenara bırakıp hakikaten Allah rasülünün sünnetine sığınalım! 
 
Yahudi gibi işleyen bir aklın, müslüman gibi karar veremeyeğini bilelim!
 
Yahudileşmiş bir imanla müslüman gibi davranılamayacağını unutmayalım!
 
Yahudileşmiş bir toplumun, Yahudilerin istilasına karşı savunmasız olacağını idrak edelim!
 
Çektiklerimizin Yahudilerden çok Yahudileşen itikadımızdan olduğunu aklımıza yazalım!
 
Yahudilerin, koca islam ümmetini Yahudiliğe, yani Allah’a ortaklar koşturarak, rasülün sünnetini rüyalara, vehimlere, hayallere, çıkarlara, menfaatlere, üstünlük iddialarına uyarlamak, gerekirse yalan söyleyip satmamızda büyük rolleri olduğunu unutmayalım! 
 
… ve unutmayalım! Kudüsümüzün, yani kalbimizin istila edilmesinin müsebbibi israiloğullarının Yahudiliğinden çok, bizim Yahudileşmemizdir! Biz Yahudileşmeseydik, Yahudiler bizim kalbimizi istila etmeye cüret edemezlerdi. 
 
Onlar biliyorlar ki, bu istila üzerinden bile birbirimizle savaşacağız! Çünkü tek çözüm her ırkın, her mezhebin, her cemaatin, her hizbin, her kliğin “kutsal teorilerinde” gizli!.. kimse kimseyi dinlemeyecek, çözüm üzerinde iki ağzın bir araya gelmeyip, Yahudileşmiş İsraioğullarının nasıl defolacağı üzerinden bile kavga edeceğiz!
 
Bizim aklımızda ve gönlümüzde Yahudileşmeyen yerler kaldıysa; ki kaldığına yürekten inanıyorum; Kalbimizi mutlaka Yahudilerden kurtaracağız! Ve kendi Yahudi yanlarımızı tutup tek tek ipe çekeceğiz! Çünkü biz müslümanız! İyi kötü müslümanız! Allah var umut var! Yeryüzünün her şeye rağmen en temiz sakinleri Müslümanlardır! Umutsuzluk yok! Kudüs kalbimizdir.. ve biz kalbimizi kimseye bırakmayacağız inşallah. Yeter ki Yahudi gibi düşünüp, Yahudi gibi davranıp müslüman gibi sonuç beklemeyi bırakalım.. Yahudi gibi işleyen bir akıl sahibinin kalbinin Kudüs gibi atmayacağını idrak edelim! 
 
Kudüsü-kalbimizi kurtarmaya hislerimizle, vehimlerimizle değil, vahiy ile inşa olmuş, sünnetle yoğrulmuş akleden bir kalp ile girişelim..

Etiketler : #ramazan yaman   #kudüs   #islam   #firavun   #yahudi   #hz. musa