1- hilalhaber.com,  öncelikle İslam ümmetini temsil ettiğinin bilincinde olarak hareket eder. 

2- En önemli ilkesi  ‘Ahlak’tır. Ahlakı olmayanın hiçbir ilkesi ve duracağı yer olmaz/olamaz. Rabbimiz peygamber efendimiz için ‘Sen muhteşem bir ahlaka sahipsin’ – (Kalem 4) buyurmuştur. ‘Ahlakı Kur’an’ olan Efendimiz bizim için en güzel örnektir. 

3- hilalhaber.com , ‘helal’ bir haber sitesidir. Vahyin kırmızı çizgileri hassasiyetlerimizdir, aşılamaz. 

4- hilalhaber.com ,  ‘Emin’ ve ‘Güvenilir’ olma  vasfını önemsemektedir. Bu ilkeleri zedeleyecek, zarar verecek en ufak bir çalışmanın içerisinde olmayacaktır.

5- hilalhaber.com, tarafsız değil bilakis  ‘taraftır’. Hakk’tan, Adaletten ve mazlumdan yana, vicdan ve merhameti önceleyen bir haber anlayışına sahiptir. 

6- hilalhaber.com,  takipçisini nesne yerine koymaz. Bilakis, takipçisini özne olarak gören, değer veren bir anlayışa sahiptir. İyi niyetli her türlü ikaz, yorum, eleştirileri ve tavsiyeleri dikkate alır, değerlendirir.   

7- hilalhaber.com, tüm haberlerinde adil, mutedil, dengeli bir dil kullanmaya dikkat eder. Kaba ve kırıcı bir biçimde hiçbir zümre, sınıf, klik, cemaat, mezhep ve meşrep yandaşlığı ya da karşıtlığı yapmaz. ‘Müslümanlar Kardeştir’ düsturunu ve Ümmet olma bilincini asla ihlal etmez.

8- hilalhaber.com, haberlerinde özel ve tüzel kişiliklerin hak ve hukukuna yönelik iftira, karalama, tahkir ve tezyife hiçbir durumda yer vermez. Muarızlara karşı meşru ve ahlaki olmayan bir mücadele yöntemi benimsemez.

9- hilalhaber.com,  her hangi bir siyasi oluşumun unsuru değildir. Elbette kendine has bir ideolojisi ve siyasi bir çizgisi vardır. Fakat kaba, çiğ ve göze batan siyasi dilden özenle kaçınır. Uçucu ve geçici siyasi dilin, kalıcı ve iz bırakıcı asıl mesajı bastırmasına izin vermez.

10- Günümüzde haber masum değildir. hilalhaber.com,  bunun bilincinde olarak hareket eder. Sadece haber ajanslarından aldığı haberlerle yetinmez kendine has ve kendi üslubuyla da haberler üretir. Ayrıca yazarları vasıtasıyla haberlerin arka planı üzerinde durur. Geçici gündemler yerine gerçek gündemi ve olaylara nasıl bakılması gerektiğini takipçilerine aktarır.

11- hilalhaber.com, tüm internet kullanıcılarına ulaşmayı hedefler. Fakat bunu yaparken tıklanma sayısının artırılması için, manipüle edilmiş haber ve manşetlere tevessül etmez.

12- hilalhaber.com,  reklam, pazarlama ve sponsorluk gibi gelir kaynaklarıyla ilgili tavrını ilkelerine ters düşmeyecek şekilde belirlemiştir. Reklam ya da diğer gelir kaynaklarını haberin içeriğine etki ettirmez. Haberi ranta dönüştürecek bir tavra asla girmez. Takipçisini kandıracak reklamlara asla yer vermez. 

13- hilalhaber.com,  aile kurumunu önemser. Bu yüzden aile kurumuna zarar verecek yayınlardan kaçar. Aile kurumunu olumlu etkileyecek yayınlara önem verir. Bu bağlamda çocukları istismar edici, kadın bedenini teşhir edici, cinselliği ön plana çıkarıcı ve magazin/ paparazzi haberlerini yayınlamaz.

14- hilalhaber.com,  gizli kamera, gizli ses çekimi gibi gayri ahlaki yollara başvurmaz. Kişilerin kendi açık beyanları dışındaki gizli çekilmiş kayıtlara tevessül etmez. Ancak bu tür bir çekim tüm kamuya mal olmuşsa ancak o zaman yer verir. Bu durumda dahi çok hassas davranır.

15- hilalhaber.com, İslam dünyasına ve özel de Kudüs ve Filistin haberlerine özellikle yer verir. Filistin’i ümmetin namusu olarak görür ve bu yüzden Filistin haberleri üzerinde titizlik gösterir. Ayrıca, STK’ların çalışmaları ve projelerini de yakından takip eder, kamuoyuna ulaştırır.

16- hilalhaber.com,  üçüncü sayfa haberlerini görürken hassas davranır, özenle seçer. Cinayet, tecavüz, hırsızlık gibi haberler,  dikkatli seçilerek yayınlanır. Toplumu olumsuz etkileyecek (Parçalanmış cesetler, kan içindeki bedenler ve insanın hassasiyetini kaybettirecek resimler) her türlü haber ve fotolar yayınlanmaz.

17- hilalhaber.com, ‘Şehitlik’ gibi dini kavramlar üzerinde titizlikle durur. Bu tür Kur’an-i kavramları gelişi güzel kullanmaz.   Bu tür kavramların içinin boşaltılmasına katkıda bulunmaz tam tersi Kur’an’ın kullandığı anlamda kullanmaya dikkat eder.

18- hilalhaber.com, çok sesliliğe önem vermektedir. Fakat bu çok seslilik gelişi güzel değil,  bir orkestra uyumluluğu içinde olmasına dikkat eder. Bu noktada sitede yazı yazan yazarlarımız özgün, özgür ama bir o kadar da ahlaklı ve sorumluluk sahibi yazarlardan oluşmaktadır. Yazarlarımızın görüşleri hilalhaber.com haber sitemizin görüşünü değil kendi özgün fikirlerini yansıtmaktadır. Bu noktada ortak değerlerde aynı fakat nüanslarda farklı bakış açıları ortaya çıkabilir. Özgürlüğün olmadığı yerde köleliğin başlayacağının farkında olarak yazarlarımıza ilkeler dışında müdahaleyi doğru bulmayız

19- hilalhaber.com, kökleri Türkiye’de ama başı dünyanın üstünde olduğunun farkındadır. Pergelin bir ayağı Türkiye’de diğer ayağı ile tüm dünyayı dolaşır. Kendisinin Türkiyeli olduğunun farkın da ama bir o kadar da ümmetin bir parçası olduğunun farkındadır.


banner188

banner187

Hilal Haber, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Web Tasarım : EU Ajans